สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายปาริชาติ  ศรีใจแก้ว
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ