สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ไวพจนาท
2. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชรดี
 
1. นายศรายุธ  ยศเรือง