สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัทธนันต์  พันธะ
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง