หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 46 82.14% 8 14.29% 2 3.57% 0 0% 56
2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 32 71.11% 10 22.22% 1 2.22% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนบ้านยางโทน 30 71.43% 7 16.67% 5 11.9% 0 0% 42
4 โรงเรียนทองทาบพิทยา 29 87.88% 3 9.09% 1 3.03% 0 0% 33
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 19 59.38% 11 34.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
7 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
8 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
9 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
10 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง