หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 52 88.14% 4 6.78% 1 1.69% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 33 82.5% 2 5% 3 7.5% 2 5% 40
3 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 32 82.05% 5 12.82% 1 2.56% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 30 85.71% 4 11.43% 0 0% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 18 78.26% 4 17.39% 0 0% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 17 80.95% 1 4.76% 2 9.52% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านขมิ้น 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
10 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
12 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
16 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
18 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านนาทัน 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง