หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 041 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 22 28 27
2 046 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 11 22 16
3 047 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 33 53 46
4 156 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 31 52 42
5 059 โรงเรียนบ้านกกตาล 16 23 21
6 064 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1 3 2
7 081 โรงเรียนบ้านจอมทอง 9 11 11
8 090 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 23 37 33
9 112 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 67 127 100
10 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 13 26 16
11 108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 2 2
12 163 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 24 45 37
13 176 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 14 25 17
14 201 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 14 30 21
15 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 37 87 58
16 206 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 31 46 43
17 024 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 14 19 18
18 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 29 55 41
รวม 391 691 551
1242