หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 39 62 49
2 018 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 14 25 22
3 010 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 1 1
4 054 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 21 45 30
5 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 32 63 47
6 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 8 9 9
7 075 โรงเรียนบ้านคำม่วง 9 11 9
8 118 โรงเรียนบ้านปลาขาว 7 9 7
9 119 โรงเรียนบ้านผึ้ง 10 16 13
10 134 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 8 10 10
11 142 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 17 35 21
12 145 โรงเรียนบ้านหนองแสง 24 35 31
13 148 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 46 37
14 149 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 12 26 18
15 153 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 23 50 20
16 159 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 57 139 86
17 203 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 12 25 18
18 215 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 5 6 5
19 025 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 29 48 41
รวม 353 661 474
1135