หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 12 19 18
2 050 โรงเรียนนางามวิทยา 30 45 40
3 053 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 7 14 9
4 063 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 11 18 16
5 082 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2 2 2
6 083 โรงเรียนบ้านจาน 9 15 12
7 085 โรงเรียนบ้านชาด 46 93 63
8 092 โรงเรียนบ้านนากระเดา 13 29 21
9 093 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 6 9 9
10 094 โรงเรียนบ้านนาคู 54 118 88
11 100 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 4 9 8
12 111 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 16 28 17
13 120 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
14 125 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 38 80 56
15 127 โรงเรียนบ้านวังเวียง 13 18 17
16 135 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 2 2 2
17 146 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 7 4
18 107 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 12 26 19
19 166 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 9 18 12
20 175 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 14 19 14
21 205 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 24 39 35
22 022 โรงเรียนโคกนาดี 32 61 46
23 058 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
24 211 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
รวม 358 669 508
1177