หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 12 18 17
2 019 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
3 030 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 21 31 29
4 072 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 10 19 17
5 071 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 18 50 25
6 129 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 10 22 10
7 130 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 17 43 29
8 132 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 60 139 93
9 137 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 5 6 6
10 138 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 21 34 30
11 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด 21 34 29
12 102 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 9 17 9
13 109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 14 12
14 169 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 45 118 76
15 179 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 5 9 6
16 180 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 20 15
17 185 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 19 36 25
18 192 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 28 45 31
19 197 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 29 79 46
20 208 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
21 216 โรงเรียนเอกปัญญา 53 98 76
22 021 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 7 7 7
รวม 409 839 588
1427