หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 28 44 32
2 013 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 61 105 72
3 029 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 20 43 27
4 048 โรงเรียนนาขามวิทยา 55 89 64
5 057 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 26 45 29
6 073 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 23 44 26
7 077 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 15 42 22
8 078 โรงเรียนบ้านคุย 35 54 43
9 086 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 6 6
10 116 โรงเรียนบ้านบึงทอง 3 5 4
11 133 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 7 13 7
12 136 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 14 21 18
13 067 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 5 8 6
14 171 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 40 89 65
15 174 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 15 28 20
16 186 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 6 8 7
17 191 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 27 40 37
18 027 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 18 28 24
19 160 โรงเรียนพุทธปัญญา 10 13 13
รวม 413 725 522
1247