หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 17 32 26
2 035 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 44 88 67
3 039 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 7 15 9
4 061 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 62 129 86
5 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น 21 34 27
6 068 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 17 26 22
7 076 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 13 18 18
8 089 โรงเรียนบ้านดงแหลม 2 2 2
9 095 โรงเรียนบ้านนาทัน 4 6 5
10 114 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 38 63 53
11 117 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 9 13 13
12 115 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 7 10 9
13 140 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 21 13
14 152 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 8 14 12
15 151 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 3 5 4
16 066 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 22 41 32
17 162 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 41 66 50
18 189 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 11 24 19
19 194 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 14 22 16
20 202 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 9 19 15
21 007 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 11 19 15
22 038 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 23 40 32
23 161 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 20 32 25
รวม 412 739 570
1309