หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งกระบ่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 54 93.1% 2 3.45% 1 1.72% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 43 93.48% 1 2.17% 2 4.35% 0 0% 46
3 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 17 77.27% 2 9.09% 0 0% 3 13.64% 22
4 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 16 94.12% 0 0% 0 0% 1 5.88% 17
5 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง