หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 8 17 9
2 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 22 39 23
3 075 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 17 27 22
4 084 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 58 105 69
5 090 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 11 24 19
6 091 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 46 123 71
รวม 162 335 213
548