หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 62 139 96
2 029 โรงเรียนบ้านยางสูง 32 67 41
3 073 โรงเรียนบ้านหนองหมู 15 27 23
4 032 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 14 33 22
5 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 52 108 84
รวม 175 374 266
640