หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 033 โรงเรียนบ้านลําอีซู 57 114 85
2 040 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 23 46 37
3 068 โรงเรียนบ้านหนองรี 46 114 70
4 072 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 15 41 28
5 074 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 11 16 13
6 043 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 7 12 10
7 080 โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 93 78
รวม 205 436 321
757