หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 19 41 31
2 028 โรงเรียนบ้านดงจิก 27 50 42
3 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 19 34 28
4 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 26 38 35
5 041 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 16 36 19
6 014 โรงเรียนบ้านเขาหอม 21 48 34
7 068 โรงเรียนบ้านใหม่ 16 24 20
8 090 โรงเรียนวัดทับไทร 33 73 49
9 105 โรงเรียนวัดพังงอน 35 60 43
รวม 212 404 301
705