หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 30 53 37
2 024 โรงเรียนบ้านชากไทย 11 24 16
3 046 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 49 86 70
4 077 โรงเรียนวัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 20 42 32
5 082 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 38 71 55
6 104 โรงเรียนวัดพลวง 28 43 40
รวม 176 319 250
569