หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cti2

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 ขลุงบูรพา
2 ขลุงบูรพา
3 ขลุงสัมพันธ์
4 ขลุงสัมพันธ์
5 คีรีบรรจบ
6 คีรีบรรจบ
7 ชายแดนโป่งน้ำร้อน
8 ชายแดนโป่งน้ำร้อน
9 ทับไทร
10 ทับไทร
11 ปัทมคีรี
12 ปัทมคีรี
13 พระบาทพลวง
14 พระบาทพลวง
15 เวฬุวัน
16 เวฬุวัน
17 สอยดาวใต้
18 สอยดาวใต้
19 สอยดาวบูรพา
20 สอยดาวบูรพา
21 สอยดาวเหนือ
22 สอยดาวเหนือ
23 สิงห์สมุทร
24 สิงห์สมุทร
25 เสมาสิงห์
26 เสมาสิงห์
27 หนองตาคง
28 หนองตาคง
29 เหลืองจันท์
30 เหลืองจันท์