หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
2 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
3 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
4 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง