หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 12 21 19
2 003 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 0
3 005 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 0 0 0
4 127 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0
5 137 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 20 31 29
6 138 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 10 19 16
7 150 โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0
8 156 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 13 20 18
9 159 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0
10 011 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 0 0 0
รวม 55 91 82
173