หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกลาง 47 92.16% 4 7.84% 0 0% 0 0% 51
2 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 27 96.43% 1 3.57% 0 0% 0 0% 28
3 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
6 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง