หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 214 โรงเรียนบ้านกลาง 51 107 75
2 212 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 18 24 22
3 209 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 28 64 42
4 213 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 9 14 12
5 211 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 20 32 29
6 210 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 21 43 26
รวม 147 284 206
490