ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน