ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน