ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน