ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.3 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน