ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน