ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน