ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน