หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 37 94.87% 2 5.13% 0 0% 0 0% 39
2 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 25 80.65% 3 9.68% 3 9.68% 0 0% 31
3 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
4 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนบ้านวังพง 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
6 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
7 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
10 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
12 โรงเรียนบ้านวังกุง 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง