หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 40 80 61
2 048 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 10 20 16
3 052 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 21 44 29
4 058 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 26 46 41
5 062 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 47 82 68
6 086 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 37 56 45
7 108 โรงเรียนบ้านวังกุง 7 10 9
8 109 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 11 22 14
9 115 โรงเรียนบ้านวังพง 10 18 16
10 148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 12 14 13
11 032 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 13 25 19
12 082 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 18 10
13 090 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 9 13 12
14 176 โรงเรียนโบว์มอนร่วมพัฒนา 0 0 0
รวม 249 448 353
801