หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 0 0 0
2 042 โรงเรียนบ้านกุดละลม 0 0 0
3 037 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
4 046 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 0 0 0
5 158 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 0 0 0
6 173 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 0 0 0
7 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 0 0 0
8 171 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
9 224 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
10 101 โรงเรียนบ้านโนนกอก 0 0 0
11 120 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
12 235 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 0 0 0
13 245 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 0 0 0
14 248 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 0 0 0
15 035 โรงเรียนโนนหว้านไพล 0 0 0
16 228 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0