หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองงาย สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบลจัดการ บัดนี้ - 25 ก.ย. 2562
   แข่งขันให้แล้วเสร็จและโอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่  
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26-27 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  30 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7-8 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขต หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
 
 
 
 

การแข่งขันทุกประเภทของทุกศูนย์ฯ ให้ทำการแข่งขัน กรอกข้อมูล และโอนข้อมูลเข้าในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.

 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 2
จำนวนทีม 85
จำนวนนักเรียน 163
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 120
จำนวนกรรมการ 28
ครู+นักเรียน 283
ครู+นักเรียน+กรรมการ 311
ประกาศผลแล้ว 73/281 (25.98%)