หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 68 98.55% 0 0% 1 1.45% 0 0% 69
2 โรงเรียนบ้านแม่คะ 50 96.15% 0 0% 2 3.85% 0 0% 52
3 โรงเรียนบ้านโป่งนก 50 100% 0 0% 0 0% 0 0% 50
4 โรงเรียนบ้านปางปอย 34 97.14% 1 2.86% 0 0% 0 0% 35
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง