หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 30 93.75% 2 6.25% 0 0% 0 0% 32
2 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
4 โรงเรียนบ้านสันม่วง 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง