หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 38 92.68% 3 7.32% 0 0% 0 0% 41
2 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 34 82.93% 7 17.07% 0 0% 0 0% 41
3 โรงเรียนบ้านปางสัก 33 84.62% 6 15.38% 0 0% 0 0% 39
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 29 82.86% 5 14.29% 1 2.86% 0 0% 35
5 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 21 75% 7 25% 0 0% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านหนองยาว 20 74.07% 6 22.22% 1 3.7% 0 0% 27
7 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 11 52.38% 10 47.62% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง