หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 100 94.34% 5 4.72% 1 0.94% 0 0% 106
2 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 53 88.33% 5 8.33% 1 1.67% 1 1.67% 60
3 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 39 92.86% 1 2.38% 2 4.76% 0 0% 42
4 โรงเรียนรังษีวิทยา 36 97.3% 1 2.7% 0 0% 0 0% 37
5 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 13 86.67% 0 0% 1 6.67% 1 6.67% 15
6 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง