หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 097 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 61 100 78
2 089 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 106 233 160
3 060 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 18 34 28
4 008 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 43 77 64
5 150 โรงเรียนรังษีวิทยา 37 52 48
6 171 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 2 6 2
7 022 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 0 0 0
รวม 267 502 380
882