หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : เมือง 2 สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งโอนข้อมูลเข้าระบบเขต

บัดนี้ทางผู้ดูแลแต่ละเครือข่ายได้ทำการโอนข้อมูล ประกอบด้วย รายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าสู่ระบบของเขตพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายการ ตรวจเช็คข้อมูล และดำเนินการตามปฏิทินที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ https://north69.sillapa.net/sp-cnx1/ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 

กำหนดการแข่งขันระดับเครือข่าย

เครือข่ายอำเภอเมือง 1 , 2 กำหนดแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2562
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย, โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

เครือข่ายอำเภอสันกำแพง กำหนดแข่งขัน ในวันที่ 14 กันยายน 2562
ณ สนามโรงเรียนบ้านสันกำแพง

เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด กำหนดแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2562
ณ สนามโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

เครือข่ายอำเภอแม่ออน กำหนดแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2562
ณ สนามโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

 
 

รายชื่อผู้ดูแลระบบแต่ละเครือข่าย

1. เครือข่ายเมือง 1
     นายมาโนช  นันทา  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 095-6762023

2. เครือข่ายเมือง 2
     นายคณิต  นนทศิลา  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 082-1908428
     นางสาววรรณทนี กองคำ โรงเรียนวัดดอนจั่น 086-9134343

3. เครือข่ายสันกำแพง 
     ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 089-2626422

4. เครือข่ายดอยสะเก็ด 
     นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง โรงเรียนชลประทานผาแตก 083-1547465

5. เครือข่ายแม่ออน 
     นายสรรค์ธร ปาทา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 063-6395851

6. การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
     นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 091-8519800

หากโรงเรียนใดมีปัญหา สอบถามในการลงทะเบียนเว็บไซต์
สามารถติดต่อประสานงานได้ตามเบอร์ข้างต้น

 

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
♦ กลุ่มเครือข่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 18 ก.ย. 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15:40 น.
การลงทะเบียนในเว็บไซต์ระดับกลุ่มเครือข่าย
การลงทะเบียนในเว็บไซต์ระดับกลุ่มเครือข่าย ให้แต่ละโรงเรียนทำการลงข้อมูลการแข่งขันเฉพาะระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เท่านั้น (ระดับมัธยมขยายโอกาส และเรียนรวม) เขตพื้นที่จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในลงทะเบียนในเว็บระดับเขตพื้นที่ อีกครั้งหนึ่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:39 น.
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 89/281 (31.67%)