สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ