สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเก๋  สายยัน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  ระดา
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  พึงไชย
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า