สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายมงคลชัย  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายหาว   ตูน
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
2. นางสาวปารณีย์  บรรเทิง