สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พระขรรค์แก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ   นามวงษ์สา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
2. นายนิพนธ์  ไพรวัน