สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัทรนน  หอมหวล
 
1. นางสาวนุจรีย์  มังศร