สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู