สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโค สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรชัย  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรศร  วงทองอนุรักษ์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  รัตนพรประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรมตา
2. เด็กชายนภัสกร  ทองดอนเหมือน
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ปั้นคง
 
1. นายสุชาติ  กิตติรัตนเสถียร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  แสนสร้อย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม