สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู