สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชยพลธนพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ