หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ชลบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 55 96.49% 2 3.51% 0 0% 0 0% 57
2 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 25 75.76% 5 15.15% 1 3.03% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
4 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
5 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
6 โรงเรียนวัดหัวถนน 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
9 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
10 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
11 โรงเรียนวัดเนินตามาก 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
12 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง