หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ชลบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 37 88.1% 5 11.9% 0 0% 0 0% 42
2 โรงเรียนบ้านทับร้าง 31 96.88% 0 0% 1 3.13% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
6 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านทับสูง 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง